Travel conditions


REGLER FÖR BILJETTYPER
 

PRISER – De biljettpriser som presenteras på express.bergkvarabuss,se gäller endast om bokning och betalning med kontokort sker direkt på hemsidan. Vid bokning på annat sätt än på express.bergkvarabuss,se (per telefon, på försäljningsställe etc.) tillkommer en avgift om 20 kr per resenär och resväg.
Förutom kortbetalning finns möjlighet att betala mot faktura, en administrationsavgift om 10 kronor tillkommer vid fakturabetalning vid bokning på internet. Vid betalning med kontanter tillkommer en avgift om 30 kronor per person och resväg.
Önskas avbeställningsskydd/återbetalningsskydd kan detta köpas till för 30 kr per resenär och resväg. 
 
Obs! Du måste styrka din identitet med fotolegitimation när du reser biljettlöst. För studerande-, ungdoms-, barn- och pensionärsrabatt krävs särskild legitimation, se nedan. 

O.B.S! Vid tillägg av avbokningsskydd på en biljett med Jokerpris så omvandlas priset till ordinarie, man kan alltså inte få det reducerade priset("Jokerpris") vid tillägg av avbokningsskydd.

 

1. BARNRABATT (30%)

Gäller t o m. det kalenderår barnet fyller 16 år. Barn under 12 år måste resa i sällskap med myndig person. Ålder skall kunna styrkas med legitimation. Rabatterat pris avrundas uppåt till närmaste 10-krona.

Målsman ansvarar för ensamåkande barn/ungdom mellan 12-18 år.

2. STUDERANDE- OCH UNGDOMSRABATT (20%)

Resenärer med giltigt SFS-, CSN-, Isic-, Membit- eller Mecenat-kort jämte fotolegitimation samt ungdomar t o m. det kalenderår de fyller 25 år erhåller rabatt på ordinarie pris. Ålder skall kunna styrkas med legitimation. Rabatterat pris avrundas uppåt till närmaste 10-krona.

3. PENSIONÄRSRABATT (20%)

Gäller för ålderspensionärer och förtidspensionärer (gäller alla veckodagar). Ålderspensionärer skall styrka sin ålder med legitimation. Förtidspensionärer styrker sin behörighet genom intyg utfärdat av försäkringskassan. Änke- och tjänstepensionärer är ej berättigade till rabatt. 

4. GODS

I mån av utrymme och efter överenskommelse tas gods med enligt särskild taxa. Undantag kan förekomma!  
För gods och extra bagage gäller i tillämpliga delar samma villkor som för ordinarie bagage.

5. JOKERPRIS / ÖVRIGA RABATTER

Obs! Biljett till Jokerpris återbetalas ej vid eventuell avbokning! Om avbeställnings-/återbetalningsskydd läggs till vid köp av biljett till Jokerpris får dessa samma totalpris som biljett till ordinarie pris

Andra och/eller tillfälliga rabatter kan förekomma på olika linjer. Gällande rabatter för enskild linje framgår av respektive tidtabell och aktuell marknadsföring. 

6. BOKNING

Bokning är obligatorisk och garanterar plats, bokningen är gratis. Obs! Hållplats angörs endast i de fall plats har förbokats. Obokad resenär är välkommen att följa med i mån av plats.

Särskild plats i bussen kan reserveras mot avgift (30 kr)

7. BETALNING

Vid bokning på express.bergkvarabuss,se sker betalning direkt med VISA/Mastercard kontokort i samband med bokningen.

Biljett kan även betalas vid avhämtning på försäljningsställe eller direkt till chauffören på bussen.

Vid telefonbokning eller bokning på resebyrå eller vid betalning på bussen kan man också välja fakturabetalning. I dessa fall är fakturaavgiften 10 kr per resenär och resväg.

Obs! Vid betalning med kontanter tillkommer en avgift om 30 kronor per person och resväg.
Tag gärna med jämna pengar. 

 

8. AVBOKNING-OMBOKNING-ÅTERBETALNING

Avbeställning skall göras senast 15.00 närmaste helgfri vardag före avresan. Resa som är bokad på express.bergkvarabuss.se kan avbeställas direkt på hemsidan senast 4 timmar före avgång. Ombokning jämställs med avbokning. 
Biljett gäller ej för fortsatt resa om resan avbryts. Biljett får ej överlåtas. Återbetalning eller ombokning kan ej ske för resa som ej avbeställts. För att erhålla återbetalning måste Avbeställningsskydd ha köpts vid bokningstillfället.

AVBESTÄLLNINGSSKYDD 

Om du vill försäkra dig om att få biljettkostnad återbetald vid eventuell avbokning kan du köpa till ett avbeställningsskydd. Kostnaden för avbeställningsskyddet är 30 kr per person och resväg.

Obs! Om avbeställningsskydd köps till för biljett med Jokerpris blir det totala priset detsamma som för biljett med ordinarie pris.

Avbeställningsskydd kan endast köpas direkt i samband med bokning av resa, man kan inte i efterhand köpa till denna försäkring. Vid avbeställning ska denna göras senast 4 timmar föra avresa på express.bergkvarabuss.se eller senast kl 15.00 närmaste helgfri vardag per telefon eller på försäljningsställe. Vid avbokning inom föreskriven tid återbetalas hela biljettpriset med undantag för kostnaden för avbeställningsskyddet.

Vid godkänd avbeställning av resa som bokats och betalats på express.bergkvarabuss.se sker återbetalning till samma kontokort som betalningen gjorts från. 

Vid fakturabetalning sker återbetalning till det bankkonto som du anger – OBS! Du måste själv skicka e-post till Bergkvarabuss där du anger aktuellt bokningsnummer och vilket bankkontonummer återbetalning ska ske till. Skicka e-post till: info@bergkvarabuss.se

Vid avbokning utan avbeställningsskydd sker ingen återbetalning.
 

9. AVRESA

Det åligger resenären att vara ute i god tid för att kunna lokalisera aktuellt hållplatsläge.
I Stockholm skall resande vara på plats senast 10 minuter före avgångstid.
Information om Cityterminalen i Stockholm hittar du här.

10. BAGAGE

Handbagage, som inte inkräktar på andra resenärers utrymme eller hindrar passage, får tas med i bussen. Övrigt bagage (max 2 resväskor/person) och barnvagnar tas med i bussens bagageutrymme, värdeföremål får ej förvaras i bagageutrymmet.

Farligt bagage såsom explosiva, brandfarliga, giftiga eller frätande varor samt vapen får ej medföras!
Ömtåligt bagage skall ha särskilt emballage. Bagage skall vara märkt med namn, adress och telefonnummer.
Den sammanlagda vikten av bagaget får ej överstiga 25 kg och det maximala värdet av en resenärs samtliga bagage får ej överstiga 15 % av ett Basbelopp. Extra bagage får endast medföras efter överenskommelse före avresan! 

Resenären ansvarar för att dessa villkor för bagage uppfylls. 
Om bagage skadats eller förlorats i samband med trafikolycka, eller vid grov vårdslöshet eller uppsåtlig skada från företagets sida, utgår skälig ersättning såvida skada eller förlust inte beror på resenärens oaktsamhet.
Var noggrann med att ta med rätt bagage vid avstigning! 
Vid förlorat eller skadat bagage skall detta omgående anmälas till föraren på plats. 

Kvarglömda effekter kan efterforskas efter utförlig beskrivning och återfås mot expeditionsavgift (100 kr) samt eventuella fraktkostnader. Företaget ansvarar ej för kvarglömda effekter. Vänligen kontakta det bolag du rest med så hjälper vi till!

11. HOTELLPAKET

I samband med din resa kan du på flertalet orter boka övernattning på hotell till förmånliga priser!

12. TRAFIKSTÖRNINGAR

Trafikstörningar kan förekomma, ersättning utgår ej till följd av detta. Företagen ansvarar ej för transporter utanför eget linjenät.

13. RÖKNING OMBORD ÄR EJ TILLÅTEN!

14. DJUR

Får ej medföras inne i busskupén. Ledarhund för synskadad får dock medfölja och då utan avgift.

15. RESTIDSGARANTI

Gäller vid försening med mer än 60 minuter beroende på fel på buss, brister i planeringen eller annat fel som bussoperatören direkt kan påverka.

Gäller inte för försening som hänför sig till trafikstörningar beroende på dåligt väglag, dåligt väder, olyckshändelse eller annan yttre omständighet eller för försening som beror på annan extern händelse som bussoperatören inte kan påverka.

Svenska Buss sätter säkerheten främst och därför kan det ibland uppstå försening beroende på dåligt väglag eller vid extrema väderförhållanden.

Vid försening med mer än 60 minuter ersätts resenär med en (1) fri enkelresa motsvarande den resa som han/hon reste vid förseningstillfället. Skulle förseningen vara mer än 2 timmar ersätts resenär med två (2) enkelresor motsvarande den sträcka han/hon reste vid förseningstillfället. Ersättning utgår i form av fribiljett, kontant ersättning utbetalas ej.

Reklamation ska ske skriftligen på därför avsedda blankett inom en (1) månad från restidstillfället och skickas till:
Bergkvarabuss AB, Box 853, 391 28 Kalmar.


Blankett för reklamation - Restidsgaranti kan hämtas här.

Som PDF-fil eller som Word-dokument

16. ÖVRIGT

Företaget förbehåller sig rätten att under tvingande omständigheter vägra befordran av såväl passagerare som bagage. Vid tvingande omständigheter kan angivna tider och hållplatser ändras utan föregående meddelande.

Med reservation för tryckfel och ändringar av bestämmelser, tider, hållplatser, priser etc.

17. KLARNA

 

 

Vi använder Klarna Checkout som betallösning. Se nedan vilka betalalternativ som finns tillgängliga.

Genom att klicka på "Bekräfta Bokning" godkänner du Klarnas villkor samt våra köpvillkor

Vänligen observera att vid köptillfället görs en kreditprövning som i vissa fall innebär att en kreditupplysning tas. Du får då en kopia på kreditupplysningen per post.

Mer information och fullständiga villkor om Klarnas betalsätt hittar du på klarna.com.
För information om din betalning, kontakta Klarnas Kundservice.
Du kan även se dina fakturor och dess betalstatus på klarna.com, under ”Mina sidor”.

 

Få först. Betala sen.

Få en faktura på ditt köp, som skickas per e-post till den angivna e-postadressen.
Fakturan har 14 dagars betaltid, men du kan själv välja att förlänga den.

När du väljer faktura övertar Klarna rätten att få betalt och din betalning av fakturan går därmed till Klarna.

Om du tidigare valt att ansluta dig till tjänsten Månadsfaktura kommer fakturan istället att inkluderas i din månadsfaktura i enlighet med de villkor som gäller för Månadsfaktura.

 

Betala direkt.

Betala direkt med ditt anslutna bankkonto, och verifiera dig med BankID.
Aktivera tjänsten genom att logga in hos Klarna via app eller hemsida.


Klarna kortbetalning.

Betala med kort i samband med ditt köp, och ange dina kortuppgifter.
Vidare verifiering med BankID kan skilja sig beroende på bank.

Inga kortuppgifter lagras hos oss, de sparas hos vår samarbetspartner Klarna. Kortbetalningar som hanteras av Klarna är PCI-DSS certifierade.